تداركات بين المللي صنايع ايران 
   ث-دستگا‌ه‌هاي متال اسپري

       -انگلستان Metallisation
      سازنده سيستم‌‌هاي اسپري مذاب فلزات جهت پيشگيري از خوردگي و تعميرات در انواع PLASMA,FLAME,
       ARC,HVOF

تداركات بين المللي صنايع ايران 
Skip Navigation Links
خانه
درباره‌ما
معرفي‌محصولات Expand معرفي‌محصولات
ارسال‌درخواست
استخدام
راهنماي‌سايت‌
تماس‌با‌ما