تداركات بين المللي صنايع ايران 
   ب-ماشين‌هاي اره نواري و ديسكي ،تيغه اره و ديگر ملزومات

       -آلمان LENNARTZ
       تاسيس 1896-از بزرگترين و قديمي‌ترين سازندگان تيغه اراه ديسكي در انواع SEGMENTAL,FRICTION&HOT 
        تا قطر2.5متر
        انواع تيغه اراه‌ نواري
        همچنين مالك OHLER,WANGER/LENNARTS,SEPIO,KOHLER
Skip Navigation Links
خانه
درباره‌ما
معرفي‌محصولات Expand معرفي‌محصولات
ارسال‌درخواست
استخدام
راهنماي‌سايت‌
تماس‌با‌ما