تداركات بين المللي صنايع ايران 
   پ-ابزارهاي قالب‌سازي

       -آلمان VEITH
       تاسيس 1984-از پيشروان طراحي و ساخت تجهيزات استاندارد قالب‌هاي صنعتي فلزي و تزريقي گرم‌كار و 
       سردكار و غيره
       سازنده انواع سنبه و ماتريسهاي استاندارد در شكل و كلاس‌هاي مختلف
       پين‌‌هاي تثبيت -پين‌هاي پران:گرد ، تيغه اي و گازي
       پران‌‌هاي نيتراته مخصوص قالب‌هاي گرمكار
        فنرها‌ي مخصوص قالبسازي(High perormance compression spring)
        فنرهاي و صفحات در گريدهاي مختلف Polyurethane  
        فنرهاي گازي Gas Spring
        سنبه‌گيرهاي اينسرتي
        پيچ و بوش بازيگر و پين‌هاي راهنماي فنري و ثابت(Pilot Pins)
       
Skip Navigation Links
خانه
درباره‌ما
معرفي‌محصولات Expand معرفي‌محصولات
ارسال‌درخواست
استخدام
راهنماي‌سايت‌
تماس‌با‌ما