تداركات بين المللي صنايع ايران 

       ابتدا از قسمت معرفي محصولات،بسته به نياز خود شركت موردنظر را انتخاب‌ مي كنيد، سپس از سايت شركت
     
       توليد كننده نوع محصول مورد نياز براساس شماره قطعه، ابزارهاي مخصوص و مورد درخواست خود را يادداشت

       نماييد به قسمت ارسال درخواست برويد و اطلاعات مربوط به خود و سفارش خود را ثبت‌نماييد . در غير اينصورت

       براي ارسال درخواست خود با شركت تداركات بين‌المللي صنايع ايران تماس حاصل فرماييد.
Skip Navigation Links
خانه
درباره‌ما
معرفي‌محصولات Expand معرفي‌محصولات
ارسال‌درخواست
استخدام
راهنماي‌سايت‌
تماس‌با‌ما